Update werkzaamheden N751

Beste bewoners en belanghebbenden, We brengen u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het groot onderhoud aan de provinciale weg N751 in Daarle. Na de presentatie van het project in mei 2023 hebben we het ontwerp definitief gemaakt en de aanbesteding doorlopen. We zijn verheugd om aan te kondigen dat…

Werkzaamheden N751

Update over werkzaamheden aan de provinciale weg N751 in Daarle! We willen u op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N751 in Daarle. Na het presenteren van het concept-ontwerp, tijdens de inloopavond in mei 2023, hebben we achter de schermen gewerkt aan het definitief ontwerp…