Het Plaatselijk Belang Daarle werkt met vrijwilligers. Omdat wij samen werken aan de leefbaarheid van ons mooie dorp Daarle en aan de belangen hiervan, keren wij geen vergoedingen uit aan onze vrijwilligers. We doen het met elkaar en voor elkaar!

Bestuursleden ontvangen ook geen vergoedingen, wel kunnen gemaakte kosten tegen reële uitgaven worden gedeclareerd, zo mogelijk met inleveren van een kassabon. Reiskosten per auto kunnen eventueel worden vergoed met €0,19 / km (prijspeil belastingdienst 2015). Bij reizen met openbaar vervoer worden bij overleg van uitdraai OV chipkaart de werkelijke kosten vergoed. Declaraties van bestuursleden worden altijd door een ander bestuurslid gecontroleerd. Het declaratieformulier wordt na akkoord ondertekend en aan de financiële boekhouding toegevoegd waarna tot uitbetaling wordt overgegaan.