Franciska Willems

voorzitter

Periode 2017-2024

contactpersoon sport /sociale cohesie, MFA, archief, coöperatie Energiek Daarle, woningbouw

Tim Bargboer

2e voorzitter

Periode 2020 – 2026

contactpersoon sport/sociale cohesie, MFA, contactpersoon evenementenweide, office365/teams, vergunning paasvuur aanvragen

Secretaris

Periode 2023 – 2027

contactpersoon welzijn ouderen, contactpersoon beheerscommissie ’n Kadiek, contactpersoon buurtbus, gezamenlijke PB vergaderingen

Melissa Grondman

2e secretaris

Periode 2022 – 2026

werkgroep communicatie, redactie Doarle oons Dorpie, contactpersoon Daarle schoon, wandelpad Daarle, fietsroute Rondje Daarle

Erik Kappert

penningmeester

Periode 2018 – 2024

contactpersoon bedrijvigheid en ondernemerschap, contactpersoon dorpsbudget

Wout Schooten

2e penningmeester

Periode 2022 – 2026

woningbouw, projectplan ASMsubsidie, contactpersoon beheerscommissie Kadiek

Herman Kleinjan

Periode 2019 – 2025

contactpersoon sociaal/maatschappelijk (zichtbaarheid, noaberschap, veiligheid), beheer website en LED-borden

Marc Kikkert

Periode 2019 – 2025

gezamenlijke PB-vergaderingen, contactpersoon fysiek/ruimtelijk wonen, woonomgeving

Periode 2023-2027

contactpersoon fysiek /ruimtelijk (woonomgeving, verkeer), contactpersoon onderhoud waterput Watertorenweg, contactpersoon vrijwilligers Daarle Centraal, coöperatie Energiek Daarle