Franciska Willems

voorzitter

Periode 2017-2024

contactpersoon Sport / Sociale cohesie, DOP3, MFA, archief, coöperatie Energiek Daarle, Woningbouw

Esther Menkveld

secretaris

Periode 2017 – 2023

contactpersoon welzijn ouderen, contactpersoon beheers-commissie, contactpersoon buurtbus, gezamenlijke PB vergaderingen

Erik Kappert

penningmeester

Periode 2018 – 2024

contactpersoon bedrijvigheid en ondernemerschap, contactpersoon dorpsbudget

Wout Schooten

2e voorzitter

Periode 2022 – 2026

woningbouw, projectplan ASM-subsidie, contactpersoon beheerscommissie ’n Kadiek

Melissa Grondman

2e secretaris

Periode 2022 – 2026

werkgroep communicatie, redactie Doarle oons Dorpie, contactpersoon Daarle schoon, gezamenlijke PB vergaderingen

Tim Bargboer

Periode 2020 – 2026

contactpersoon Sport / Sociale cohesie, MFA, contactpersoon Evenementenweide, office365/teams, aanspreekpunt paasvuur

Herman Kleinjan

Periode 2019 – 2025

contactpersoon sociaal/maatschappelijk; (zichtbaarheid, noaberschap, veiligheid), DOP3, beheer website en LED-borden

Marc Kikkert

Periode 2019 – 2025

gezamenlijke PB-vergaderingen, contactpersoon fysiek/ruimtelijk wonen, woonomgeving, verkeer

Periode 2020 – 2026

contactpersoon Fysiek / Ruimtelijk (wonen, woonomgeving, verkeer), contactpersoon onderhoud waterput Watertorenweg, contactpersoon vrijwilligers Daarle Centraal