Duurzaam Daarle

In 2019 kwamen in Daarle diverse energie initiatieven opborrelen. Om ons dorp leefbaar en saamhorig te houden, vond Plaatselijk Belang Daarle dat er meer invloed en regie vanuit de eigen inwoners noodzakelijk was. Plaatselijk Belang Daarle heeft daarop een aantal energie werkgroepen opgezet. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de coöperatie Energiek Daarle.