Periode 2017-2024

contactpersoon Sport / Sociale cohesie, DOP3, MFA, archief, coöperatie Energiek Daarle, Woningbouw