Periode 2017-2024

contactpersoon sport /sociale cohesie, MFA, archief, coöperatie Energiek Daarle, woningbouw