Periode 2019 – 2025

contactpersoon sociaal/maatschappelijk (zichtbaarheid, noaberschap, veiligheid), beheer website en LED-borden