Periode 2022 – 2026

werkgroep communicatie, redactie Doarle oons Dorpie, contactpersoon Daarle schoon, gezamenlijke PB vergaderingen