Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang

Na de opening door voorzitter Franciska Willems worden de notulen van jaarvergadering 2021 vastgesteld. Het financieel jaarverslag wordt besproken hoewel deze nog niet gecontroleerd is doordat de penningmeester ziek is. Inge Borkent wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor 6 jaar inzet voor het plaatselijk belang. Daarna worden Melissa Grondman en Wout Schooten officieel benoemd…

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Daarle

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) nodigt al haar leden uit op de jaarvergadering op woensdag 13 april 2022 om 20:00 uur. Ondanks alle coronamaatregelen heeft het bestuur en alle werkgroep leden niet stil gezeten de afgelopen jaren en willen zij u graag op de hoogte brengen van het werk dat door…