Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang

Na de opening door voorzitter Franciska Willems worden de notulen van jaarvergadering 2021 vastgesteld. Het financieel jaarverslag wordt besproken hoewel deze nog niet gecontroleerd is doordat de penningmeester ziek is. Inge Borkent wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor 6 jaar inzet voor het plaatselijk belang. Daarna worden Melissa Grondman en Wout Schooten officieel benoemd…