Jaarvergadering Plaatselijk Belang Daarle

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) nodigt al haar leden uit op de jaarvergadering op woensdag 13 april 2022 om 20:00 uur. Ondanks alle coronamaatregelen heeft het bestuur en alle werkgroep leden niet stil gezeten de afgelopen jaren en willen zij u graag op de hoogte brengen van het werk dat door…

Wijziging statuten

Het bestuur van plaatselijk belang Daarle (PB) wil een ANBI status aanvragen, omdat dit het PB en andere betrokkenen voordeel kan opleveren. Wat is een ANBI? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Waarom een ANBI? Het…