Wijziging statuten

Het bestuur van plaatselijk belang Daarle (PB) wil een ANBI status aanvragen, omdat dit het PB en andere betrokkenen voordeel kan opleveren. Wat is een ANBI? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Waarom een ANBI? Het…